Strona internetowa parafii w Osieczanach.

Ogłoszenia duszpasterskie na 3 niedzielę zwykłą (24.01.2021)

1. Dziś Niedziela Słowa Bożego, ustanowiona przez papieża Franciszka, jako dzień podkreślenia znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, w czasie której mówi do nas Bóg.


23 stycznia 2021 0

Intencje Mszy świętych (24-31.01.2021)

Eucharystia – „łamanie chleba” od dwóch tysięcy lat jest w cen-trum życia Kościoła. Przez nią Chrystus uobecnia w przemijającymczasie tajemnicę swej zbawczej śmierci i zmartwychwstania.


23 stycznia 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na 2 niedzielę zwykłą (17.01.2021)

1. Od jutra rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, trwający do święta Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Hasłem towarzyszącym wspólnym modlitwom są słowa: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc.


16 stycznia 2021 0

Intencje Mszy świętych (17-24.01.2021)

W Sakramencie ołtarza dane jest nam kontemplować z miłością całą głębię tajemnicy Chrystusa, Słowo i Ciało, Jego Boską chwałę i «mieszkanie» między ludźmi.


15 stycznia 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na Święto Chrztu Pańskiego (10.01.2021)

Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o naszym chrzcie i początku drogi wiary. Już teraz otoczmy modlitwą wszystkie dzieci, które będą ochrzczone w tym roku i o czytelne świadectwo rodziców pragnących dla swoich dzieci łaski Bożej.


9 stycznia 2021 0

Kolędowanie 2021

Kolędowanie wraz ze scholą i chórem (6.01.20201)


9 stycznia 2021 0

Intencje Mszy świętych (10-17.01.2021)

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych. Powinno się być dobrym jak chleb.


8 stycznia 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim (3.01.2020)

Pierwsza niedziela nowego roku zachęca nas do zawierzenia się Bożej Opatrzności. Uczynimy to za chwilę na adoracji Najświętszego Sakramentu.


2 stycznia 2021 0

Intencje Mszy świętych (3-10.01.2021)

Na ołtarzu w znakach sakramentalnych dokonuje się ofiara Jezusa Chrystusa. To z tej ofiary czerpiemy – jak ze stołu – pokarm dla naszego życia.


2 stycznia 2021 0

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Anno Domini 2021

Nowy Rok Pański 2021 rozpoczynamy z Bożą pomocą i z pomocą Bożej Rodzicielki Maryi. Chcemy patrzeć na nadchodzące dni z nadzieją i pokojem w sercu, zaufaniem Bogu i w postawie wiary.


1 stycznia 2021 0