Parafia Osieczany

Strona internetowa parafii w Osieczanach.

ORGANIZACJA ŻYCIA PARAFIALNEGO

14 marca 2020 Aktualności 0

ORGANIZACJA ŻYCIA PARAFIALNEGO

W PARAFII ŚW. WOJCIECHA W OSIECZANACH

w związku z dekretem Abp. Marka Jędraszewskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r.

Abp Marek Jędraszewski w dekrecie nr 752/2020 postanawia dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

  1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
  2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
  3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
  4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
  5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
  6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.

    W nawiązaniu do dekretu Abp. Marka Jędraszewskiego pragnę poinformować, że w niedzielę Msze Święte sprawowane są w Osieczanach o godz. 700, 830, 1130, dodatkowa Msza o godz. 1500 i o godz. 1800. W Drogini o godz. 1000. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną. Na Mszy Świętej na zewnątrz i wewnątrz kościoła nie może przebywać więcej niż 50 osób. Prosimy o ustosunkowanie się do tych zaleceń.

    Zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej w niedzielę i w piątek dla dzieci. Pozostałe nabożeństwa odbywają się normalnie. Zachęcam do indywidualnego odprawiania Drogi Krzyżowej i śpiewu Gorzkich Żali w rodzinach lub korzystania z transmisji telewizyjnych lub internetowych

    W tygodniu kościół jest otwarty codziennie od godz. 600 do 2100 Sakrament pokuty sprawowany jest codziennie od 615 do 700, oraz od 1715 do 1800 i od 2000 do 2100. W tym czasie będzie również możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu.

    W tygodniu codziennie o godz. 1800 będzie sprawowana Msza święta.

    Codziennie o godzinie 2030 łączmy się duchowo w swoich domach w modlitwie różańcowej, którą kapłan będzie odmawiał w kościele.

    Kancelaria parafialna w najbliższych dniach będzie nieczynna. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny

Pamiętajmy o wzajemnej modlitwie i życzliwości w tym trudnym czasie. Niech znakiem dla świata będzie to, że jako chrześcijanie w obliczu zagrożenia niesiemy wzajemną miłość i pokój, pokonując rozłamy i niezgodę.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *