Parafia Osieczany

Strona internetowa parafii w Osieczanach.

Synod Biskupów – pytania do dyskusji i konsultacji

6 listopada 2021 Aktualności 0

W związku z rozpoczęciem diecezjalnego etapu Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” (zgodnie z zaleceniami i sugestiami papieża Franciszka) przekazany zostaje „zestaw problemów i pytań synodalnych” z prośbą o modlitwę i ich przedyskutowanie z grupami parafialnymi (rada parafialna, grupy parafialne), a później z kapłanami na spotkaniu dekanalnym. W każdym dekanacie powinien powstać dokument podsumowujący wszystkie dyskusje. Następnie, na szczeblu diecezjalnym będzie stworzone kompendium refleksji dotyczących dyskutowanych zagadnień. Zostanie ono odesłane do Konferencji Episkopatu Polski, a później do Stolicy Apostolskiej. Oto kalendarium tych konsultacji.

Etap 1. (do 20 listopada 2021). Konsultacje na szczeblu parafialnym (rada parafialna, różnego rodzaju duszpasterstwa dorosłych).

Etap 2. (do 10 grudnia 2021). Spotkanie dekanalne kapłanów i dyskusja nad przesłanymi zagadnieniami.

Etap 3. (do 31 grudnia 2021). Opracowanie i przesłanie dekanalnego dokumentu, w którym znajdą się odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania zamieszczone poniżej są pogrupowane w 10-ciu obszarach tematycznych. Odpowiedzi proszę kierować na adres mailowy: synod@diecezja.pl Serdecznie dziękuję za włączenie się w prace Synodu.

Koordynator Synodu w Archidiecezji Krakowskiej

Bp Janusz Mastalski

1. Towarzysze podróży  

a) Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?

b) Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?

c)  Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?

d) Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?

e) Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?

2. Słuchanie          

a) W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?

b) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?

c)  Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?

d) Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?

e) Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

3. Zabieranie głosu         

a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?

b) Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?

c)  Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?

d) Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?

e) Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

4. Celebrowanie  

a) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?

b) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?

c)  W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?

d) Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?

e) Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

5. Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji    

a) W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?

b) Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?

c)  Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?

d) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie,

krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?

e) W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie

a) W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?

b) Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?

c)  W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?

d) W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie

szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?

e) Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?

7. Ekumenizm      

a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?

b) Co nas łączy i jak razem podążamy?

c)  Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?

d) Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?

e) Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

8. Władza i uczestnictwo

a) Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?

b) W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?

c)  W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);

d) Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?

 e) Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji     

a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?

b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

c)  Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?

d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?

e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

10.    Formowanie się w synodalności  

a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do

b) „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?

c)  Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?

d) Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?

e) Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?

f)  Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?

Do udziału w pracach Synodu zaproszeni są wszyscy wierni. Odpowiedzi na powyższe zagadnienia można udzielać pisemnie (również anonimowo) i złożyć w kopercie w koszyku z tyłu kościoła lub w skrzynce pocztowej przy kancelarii parafialnej w terminie do 20 listopada 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *