Kategoria: Intencje mszalne

Strona internetowa parafii w Osieczanach.

Intencje Mszy świętych (12-19.09.2021)

Każda Msza św. jest ofiarowaniem się Chrystusa, ale w każdej i ja się ofiarowuję […]. Ponieważ nie ma ofiary bez ognia, bez miłości, dlatego oddaję się Miłości.


11 września 2021 0

Intencje Mszy świętych (05-12.2021)

W rzeczywistości Eucharystycznej nie różni się Ofiara Mszy Świętej od Ofiary Krzyżowej, bo w obydwu Chrystus jest Ofiarnikiem i zarazem Barankiem Ofiarnym.


4 września 2021 0

Intencje Mszy świętych (29.08 – 05.09.2021)

Celebracja Eucharystii obejmuje zawsze: głoszenie słowa Bożego, dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekrację chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana.


28 sierpnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (22-29.08.2021)

Msza św., przenosząc na ołtarz ofiarę Kalwarii, umożliwia nam godne Boga uwielbienie, należytą za wszystkie dobrodziejstwa podzięką i prośbę o nowe, oraz całkowite przebłaganie Go za nasze grzechy.


21 sierpnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (15-22.08.2021)

Najświętsza Eucharystia jest przedłużeniem tego, co zdarzyło się, gdy słowo Ciałem się stało w Maryi: Chrystus wziął ciało dla siebie od Maryi i bierze to ciało, gdy jednoczy się z naszym własnym ciałem w komunii eucharystycznej.


14 sierpnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (08-15.08.2021)

Każdego dnia w Eucharystii staje się obecna i skuteczna ofiara Chrystusa, który dobrowolnie złożył ją za nas, abyśmy mogli wraz z Nim odrodzić się do nowego życia.


7 sierpnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (01-08.08.2021)

Samo słowo — Eucharystia — znaczy dziękczynienie. Patrząc na działalność Jezusa Chrystusa: głoszenie Dobrej Nowiny i czynienie licznych znaków, cudów, można powiedzieć, że była ona jednym, wielkim hymnem dziękczynienia składanym Bogu Ojcu. Przed cudownym rozmnożeniem chleba i ryb Pan Jezus dziękował Ojcu za to, że może nakarmić głodnych ludzi i późnej, w Kafarnaum powiedzieć o chlebie dającym życie wieczne.


31 lipca 2021 0

Intencje Mszy świętych (25.07 – 01.08.2021)

To rozmnożenie chleba, to zapowiedź Eucharystii, poprzez którą Bóg pragnie dawać się człowiekowi na pokarm. Jezus, składając swoje życie w ofierze krzyża, w darze, w pokorze i posłuszeństwie Ojcu, poprzez śmierć i zmartwychwstanie, pomnaża je jednocześnie i sam staje się pokarmem dla wielu.


24 lipca 2021 0

Intencje Mszy świętych (18-25.07.2021)

Słowo Przedwieczne, przystosowując się do naszych możliwości i właściwości, oddaje się człowiekowi, aby on po ludzku odniósł się do swego Boga – jako do Pokarmu.


17 lipca 2021 0

Intencje Mszy świętych (11-18.07.2021)

”Ta ofiara ma nam ciągle to przypominać, że nie dla siebie, że my odtąd mamy żyć dla tego Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał”


10 lipca 2021 0