Kategoria: Aktualności

Strona internetowa parafii w Osieczanach.

Ogłoszenia duszpasterskie na 24 niedzielę zwykłą (12.09.2021)

Radujemy się nowymi błogosławionymi kard. Stefanem Wyszyńskim i Matką Różą Czacką. Za świętość ich życia i przykład na dzisiejsze czasy podziękujemy Bogu w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.


11 września 2021 0

Intencje Mszy świętych (12-19.09.2021)

Każda Msza św. jest ofiarowaniem się Chrystusa, ale w każdej i ja się ofiarowuję […]. Ponieważ nie ma ofiary bez ognia, bez miłości, dlatego oddaję się Miłości.


11 września 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na 23 niedzielę zwykłą (05.09.2021)

W swoim słowie biskupi zachęcają dziś do podążania śladami kandydatów na ołtarze Matki Elżbiety Róży Czackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ich beatyfikacja w przyszłą niedzielę w świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie będzie dziękczynieniem za ich święte życie, które ma być dla nas wzorem.


4 września 2021 0

Intencje Mszy świętych (05-12.2021)

W rzeczywistości Eucharystycznej nie różni się Ofiara Mszy Świętej od Ofiary Krzyżowej, bo w obydwu Chrystus jest Ofiarnikiem i zarazem Barankiem Ofiarnym.


4 września 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na 22 niedzielę zwykłą (29.08.2021)

Od kilku lat w Kościele obchodzi się w tych dniach ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia. Ma to być okazja do potwierdzenia naszego powołania do bycia gospodarzami stworzenia, aby podziękować Bogu za wspaniałe dzieło, które Bóg powierzył naszej opiece.


28 sierpnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (29.08 – 05.09.2021)

Celebracja Eucharystii obejmuje zawsze: głoszenie słowa Bożego, dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekrację chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana.


28 sierpnia 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na 21 niedzielę zwykłą (22.08.2021)

W tym tygodniu liturgicznym we wtorek przypada święto św. Bartłomieja, apostoła, w czwartek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Dziękujemy przy tej okazji wszystkim, którzy w tym roku pielgrzymowali z naszej parafii na Jasną Górę, w różnych pielgrzymkach.


21 sierpnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (22-29.08.2021)

Msza św., przenosząc na ołtarz ofiarę Kalwarii, umożliwia nam godne Boga uwielbienie, należytą za wszystkie dobrodziejstwa podzięką i prośbę o nowe, oraz całkowite przebłaganie Go za nasze grzechy.


21 sierpnia 2021 0

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15.08.2021)

Dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na każdej Mszy świętej święcimy zioła i kwiaty. Ojcowie Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczynają dziś tygodniowe uroczystości odpustowe. Uroczystości centralne zaplanowano na niedzielę 22 sierpnia.


14 sierpnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (15-22.08.2021)

Najświętsza Eucharystia jest przedłużeniem tego, co zdarzyło się, gdy słowo Ciałem się stało w Maryi: Chrystus wziął ciało dla siebie od Maryi i bierze to ciało, gdy jednoczy się z naszym własnym ciałem w komunii eucharystycznej.


14 sierpnia 2021 0