Odwiedziny duszpasterskie Parafian

INFORMACJA NA TEMAT KOLĘDY 2020/2021 Zgodnie z decyzją przekazaną przez Kurię Metropolitalną w Krakowie nie organizujemy w tym roku tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich. Od poniedziałku po świętach, czyli od 28 grudnia do uroczystości Trzech Króli na każdej Mszy świętej będziemy się modlić i udzielać błogosławieństwa rodzinom naszej parafii oraz święcić przyniesioną wodę na pokropienie domów i…


19 grudnia 2020 0