Miesiąc: kwiecień 2021

Strona internetowa parafii w Osieczanach.

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 niedzielę wielkanocną (25.04.2021)

Święto całej parafii jest zawsze okazją do podziękowania za każdą i każdego z Was, którzy tworzycie tę wspólnotę i dzisiaj jesteście tutaj lub w swoich domach, dziękując Panu Bogu i św. Wojciechowi za wiarę.


24 kwietnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (25.04 – 02.05.2021)

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus związał Eucharystię z kapłaństwem. Obdarzył apostołów łaską czynienia Go obecnym w Kościele. Chciał towarzyszyć
tym, którzy uwierzą w Niego, w ich życiowej pielgrzymce do Ojca. Stał się Pokarmem i Napojem na życie wieczne. Chlebem, którego mocą dojdą do Nieba.


24 kwietnia 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na 3 niedzielę wielkanocną (18.04.2021)

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna jednocześnie 13 Tydzień Biblijny i jest zachętą do modlitwy Słowem Bożym i poznawania Boga. Zawsze pamiętajmy, że aby zrozumieć Pismo Święte trzeba je przede wszystkim czytać.


17 kwietnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (18-25.04.2021)

Każda celebracja Eucharystii jest promieniem tego niezachodzącego słońca, którym jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. Uczestnictwo we Mszy św., szczególnie w niedzielę, oznacza wejście w zwycięstwo Zmartwychwstałego, bycie rozświetlonym Jego światłem, ogrzanymi Jego ciepłem.


17 kwietnia 2021 0

Ogłoszenia duszpasterskie na 2 niedzielę wielkanocną, czyli święto Miłosierdzia Bożego (11.04.2021)

Czcimy dziś tajemnicę Miłosierdzia Boga; po każdej Mszy świętej modlimy się o miłosierdzie dla nas i całego świata, zwłaszcza w dobie epidemii. Rozpoczyna się również 77 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.


10 kwietnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (11-18.04.2021)

Przystępowanie nawet codziennie do Eucharystii – pisze św. Bazylii Wielki – i przyjmowanie świętego Ciała i Krwi Chrystusa jest rzeczą piękną i zbawienną, sam Chrystus mówi bowiem wyraźnie: Kto spożywa Ciało Moje i pije Moją Krew ma żywot wieczny (J 6, 54).


10 kwietnia 2021 0

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Zmartwychwstał! Na ten dzień czekaliśmy przez okres Wielkiego Postu, podejmując pokutę i modlitwę. Z chrześcijańską radością odkrywamy obecność żywego Jezusa, obecnego w Kościele, w sprawowanej liturgii i sakramentach.


3 kwietnia 2021 0

Intencje Mszy świętych (4-11.04.2021)

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie.


3 kwietnia 2021 0