Parafia Osieczany

Strona internetowa parafii w Osieczanach.

Triduum Paschalne

24 marca 2018 Ogłoszenia parafialne 0

Największe misteria odkupienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Te dni to nie przygotowanie do Świąt – to już jest święto. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. Wszystkie słowa i czyny Jezusa z tych dni posiadają dla nas charakter zbawczy. Potrzebą więc serca ucznia Chrystusa i całego ludu Bożego jest przeżywanie co roku, podczas dni Paschy, przekazanych nam przez Ewangelistów wydarzeń związanych z męką Chrystusa.

    Niech słowa liturgii Triduum głęboko zapadają w naszą świadomość i niechaj przemieniają nasze życie. Niech stanowią dla nas zachętę do czynnego uczestnictwa we wszystkich obrzędach liturgicznych tych dni.

    Aby zachować świąteczny charakter Triduum Paschalnego i mieć siłę oraz czas na modlitwę, refleksję i uczestnictwo w bogatej liturgii niezbędne jest wykonanie wszystkich koniecznych prac porządkowych w domu i wokół niego przed rozpoczęciem tego świętego czasu.

 

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

 

Wielki Czwartek

 

    Jest to dzień Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Pan Jezus, tej nocy której był wydany umiłowawszy swoich na świecie aż do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Następnie dał Apostołom do spożycia oraz polecił im i ich następcom, aby to czynili na jego pamiątkę.

    Oprócz ustanowienia Eucharystii w liturgii tego dnia wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa oraz nadanie przez Chrystusa uczniom nowego przykazania bratniej miłości: miłować, jak On nas umiłował; a On nas umiłował tak, że nogi nam umywał.

    Przed południem tego dnia w diecezji jest odprawiana tylko jedna Msza święta, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godzinie 1000 przez księdza Arcybiskupa, biskupów i kapłanów całej diecezji. Podczas niej święci się Olej Krzyżma Świętego i Olej Chorych. W tej Mszy świętej uczestniczą dzieci i młodzież ze Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie. Weźmie w niej udział również delegacja dzieci i młodzieży z naszej parafii.

 

        godz. 1900    MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

    Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół przeżywanie Triduum Paschalnego. Nasze uczestnictwo w tej Mszy świętej, a po niej trwanie na adoracji w „ciemnicy” niech będzie wyrazem naszej wdzięczności za ustanowienie Najświętszego Sakramentu – prawdziwego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Dalej niech będzie czuwaniem modlitewnym z Jezusem zdradzonym, opuszczonym przez uczniów i niesłusznie oskarżonym. Adoracja Pana Jezusa w „ciemnicy” do godz. 2200.

 

        godz. 2000    Gorzkie Żale cz. I

 

Wielki Piątek

 

    Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Atmosferę tego dnia cechuje szczególna powaga. Myśli i serca wierzących kierują się na Golgotę, gdzie na Krzyżu Jezus dokonuje zbawienia świata. Kościół rozmyślając nad męką swojego Pana oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie świata. W tym dniu, zgodnie z najdawniejszą tradycją, Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary, jest tylko udzielana Komunia święta, która jest owocem męki Chrystusa na Krzyżu. Wielki Piątek jest w całym Kościele dniem pokuty. Tego dnia obowiązuje post ścisły.

    W godzinach, w których nasz Zbawiciel cierpiał dźwigając Krzyż i konając na nim każdy z nas powinien znaleźć chwilę czasu, aby przyjść na adorację i uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Początek adoracji o godz. 800.

        godz. 800    Osieczany Brzyzek

        godz. 900    Osieczany Od Zarabia

        godz. 1000    Droginia Banowice Zachodnie

        godz. 1100    Droga Krzyżowa dla dzieci

        godz. 1200    Droginia Banowice Wschodnie I

        godz. 1300    Droginia Banowice Wschodnie II

        godz. 1400    Róże Różańcowe z Banowic

        godz. 1500    Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa

        godz. 1600    Róża Różańcowe z Osieczan

        godz. 1700    Róże Różańcowe z Drogini

        godz. 1900    LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

 

    Adoracja Pana Jezusa w grobie     w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę

    godz. 2100         Gorzkie Żale

    godz. 2300    Młodzież

    godz. 000    Droginia Tulej i Zalas

    godz. 100    Droginia Ratanica i Brzyski

    godz. 200    Osieczany Centrum Wschód

    godz. 300    Osieczany Centrum Zachód

    godz. 400    Osieczany Dąbrowa I

    godz. 500    Osieczany Dąbrowa II

    godz. 600    Osieczany Pod Buliną

    godz. 700    Osieczany Kmiecie

 

Wielka Sobota

    Dziś grób zamyka Tego, który w swojej dłoni zamyka to, co stworzone. Kamień zakrywa Tego, który okrywa niebo swą mocą. Śpi życie, drży otchłań i Adam zostaje uwolniony z więzów. Chwała Twojemu planowi zbawienia (ekonomii). Dzięki niej, wszystko wypełniwszy, dałeś nam wieczną sobotę. – Twoje najświętsze zmartwychwstanie spośród umarłych. Chodźcie oglądajmy Życie nasze spoczywające w grobie, aby ożywić zmarłych, którzy spoczywają w grobach.

    Gorąco zachęcamy, aby wśród zajęć tego dnia znaleźć czas na osobistą modlitwę przy Grobie Pańskim.

 

Święcenie pokarmów na stół Wielkanocny     Osieczany godz. od 930 do 1130 co pół godziny

                    Droginia godz. 1200

    godz. 1500    Godzina Miłosierdzia

MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

Wielka Noc Zmartwychwstania

 

    Zgodnie z prastarą tradycją noc poprzedzająca poranek Zmartwychwstania jest czuwaniem na cześć Pana (por. Wj 12,42). W pierwotnym kościele wierni gromadzili się w Wielką Sobotę wieczorem na nocne czuwanie, bo w nocy lud izraelski opuścił Egipt i przeszedł przez Morze Czerwone, w Nocy (nad ranem) Chrystus Pan Zmartwychwstał, w nocy – zwłaszcza podczas Wielkiej Nocy – oczekiwano drugiego przyjścia Zbawiciela na ziemię,

    Liturgia Wigilii Paschalnej ze swej istoty jest nabożeństwem nocnym (vigiliare = czuwać). Dlatego i dziś wierni posłuszni poleceniu Ewangelii (Łk 12,35nn) trzymając w rękach zapalone świece gromadzą się na modlitewnym czuwanie, oczekując swego Pana, aby gdy powróci zastał ich czuwających i zaprosił do swego stołu. stąd sprawowanie tej liturgii nie może się odbyć póki jeszcze noc nie zapadła, a noc zapada dopiero z chwilą zachodu słońca.

    Poszczególne części Wigilii Paschalnej to:

        1. Liturgia Światła

        2. Liturgia Słowa

        3. Liturgia Chrzcielna

        4. Liturgia Eucharystyczna

        5. Procesja rezurekcyjna

        godz. 2000    LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

        W tym dniu na liturgię przynosimy ze sobą świece.

 

Na procesję rezurekcyjną zapraszamy dzieci do sypania kwiatków oraz do niesienia baldachimu, feretronów i chorągwi.

Dzień Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

    Radość i wzruszenie przebija ze wszystkich tekstów liturgicznych dnia dzisiejszego. Chrystus zmartwychwstał, już nie podlega śmierci, jest Panem żywych i umarłych. W Jego usta Kościół wkłada słowa Psalmu 138: „Zmartwychwstałem i już zawsze jestem z Tobą”.

    Chrystus zmartwychwstał, a Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem.

 

    Porządek nabożeństw

Msze święte godz. 700, 830, 1000, 1130 i 1800.

Uroczyste Nieszpory kończące Triduum Paschalne godz. 1730

 

 

Drodzy Parafianie!

 

        Przyjmijcie życzenia wielu łask od Tego, który był, który jest i który przychodzi; od Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który pokonał śmierć, abyśmy mogli wraz z Nim królować w domu Ojca.

    Niech On napełni Was swoim pokojem, niech przemieni Wasze serca, niech umocni do dawania świadectwa wierze.

                                                    Wraz z modlitwą życzą

                                    Duszpasterze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *